Jump to content
Fiestaclub.nl
Pim

Boetes Verkeersregels 2015

Recommended Posts

BOETES VERKEERSREGELS 2015

* Bumperkleven: € 280 tot € 700

* Claxoneren op niet toegestane wijze: € 90

* Door rood bij verkeerslicht rijden: € 230

* Door rood knipperlicht bij overweg: € 230

* Door rood licht/knipperlicht bij brug: € 230

* Fout parkeren: € 90

* Geen gebruik maken van autogordels: € 140

* Geen richtingaanwijzer gebruiken waar nodig: € 90

* Geen voorrang verlenen bij een stopbord: € 230

* Geen voorrang verlenen bij haaientanden: € 230

* Inhalen vlak voor of op een zebrapad: € 370

* Inrijden waar dat verboden is: € 90

* Keren waar dat verboden is: € 140

* Kind voorin zonder speciaal beveiligingsmiddel: € 140

* Kruispunt blokkeren: € 230

* Niet handsfree bellen: € 230

* Niet meewerken aan voorlopige alcoholcontrole/blaastest: € 230

* Niet plaatsen van een gevarendriehoek: € 140

* Niet rechts houden op de weg: € 230

* Niet rijden op de daarvoor bestemde rijbaan: € 230

* Niet stoppen bij stopteken, rode lamp, vlag etc: € 370

* Niet stoppen voor stopstreep: € 140

* Niet voorsorteren op voorsorteerstrook: € 230

* Onnodig geluid/lawaai veroorzaken: € 370

* Op busbaan rijden: € 140

* Over de vluchtstrook rijden: € 370

* Overschrijden doorgetrokken streep: € 230

* Parkeren op invalidenparkeerplaats: € 370

* Parkeren waar dat verboden is: € 90

* Rechts inhalen: € 230

* Rijden onder invloed van alcohol (promillage van 0,22 tot 0,80%): € 360

* Stilstaan met mogelijk gevaar voor anderen: € 140

* Stilstaan waar dat verboden is: € 90

* Tegen rijrichting inrijden: € 140 - Op autoweg of autosnelweg (spookrijden) volgt een dagvaarding. Eis ter zitting geldboete en rijontzegging Openbaar Ministerie.

* Teken tot snelheid minderen negeren: € 370

* Verplichte rijrichting negeren: € 90

BOETES AUTOPAPIEREN

* Als 17 jarige met rijbewijs een motorvoertuig besturen zonder de in de begeleiderspas vermelde begeleider: € 140 (De politie doet ook melding aan het CBR. Het CBR kan het rijbewijs vervolgens ongeldig verklaren)

* Een rijbewijs dat meer dan een jaar verlopen is: € 340

* Een rijbewijs dat minder dan een jaar verlopen is: € 90

* Een rijbewijs dat niet behoorlijk leesbaar is: € 90

* Een rijbewijs dat niet voldoet aan gestelde eisen: € 45

* Geen geldend APK-keuringsbewijs: € 130

* Geen verzekeringsbewijs hebben: € 550

* Kentekenbewijs met foutieve gegevens: € 370

* Niet inleveren van een ingevorderd rijbewijs: € 370

* Niet kunnen tonen kentekenbewijs: € 45

* Niet kunnen tonen van rijbewijs: € 90

* Rijden terwijl het rijbewijs is ingevorderd/ingenomen: € 370 (Als het rijbewijs is ingevorderd/ingenomen op grond van de wegenverkeerswet is sprake van een misdrijf. Daar staan hogere straffen op.)

BOETES TECHNISCHE MANKEMENTEN

* Foutieve uitlaat: € 140

* Ondeugdelijke achterlichten: € 45

* Ondeugdelijke banden: € 140 voor 1 band, € 210 voor 2, € 310 voor 3 en € 470 voor 4

* Ondeugdelijke kentekenplaten: € 130

* Ondeugdelijke knipperlichten: € 90

* Ondeugdelijke remlichten: € 140

* Ondeugdelijke verlichting: € 140

* Te zwaar beladen auto

- Meer dan 10 procent: € 140

- Meer dan 25 procent: € 210

- Meer dan 50 procent: € 310

- Meer dan 75 procent: € 470

Share this post


Link to post
Share on other sites
* Niet meewerken aan voorlopige alcoholcontrole/blaastest: € 230

Wat is dit dan??

Dus je rijdt een fuik in, ladder zat.

Nee ik wil niet meewerken, oke hier een boete van 230 euro, dan mag je weer doorrijden!?

En hoe kan dat goedkoper zijn dan de boete voor teveel alcohol:

* Rijden onder invloed van alcohol (promillage van 0,22 tot 0,80%): € 360

Als je dan weet dat je te veelgedronken hebt, maar gewoon niet meewerken? :')

Maar top post, leuk om dit overzicht zo te zien! bedankt voor de moeite in ieder geval.

*ik support drinken en rijden never nooit trouwens*

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wat is dit dan??

Dus je rijdt een fuik in, ladder zat.

Nee ik wil niet meewerken, oke hier een boete van 230 euro, dan mag je weer doorrijden!?

En hoe kan dat goedkoper zijn dan de boete voor teveel alcohol:

Als je dan weet dat je te veelgedronken hebt, maar gewoon niet meewerken? :')

Maar top post, leuk om dit overzicht zo te zien! bedankt voor de moeite in ieder geval.

*ik support drinken en rijden never nooit trouwens*

Dat is het niet ,want weigering aan alcohol controle betekent automatisch inname rijbewijs en verdere vervolging door de officier van justitie. Dus ben je dubbel de pineut.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zitten pittige boetes tussen. Voor sommige in combinatie met de gevaarzetting wel terecht.

Share this post


Link to post
Share on other sites

En toch als je op de weg om je heenkijkt wat er zoal uitgevr.... wordt, dan snap je werkelijk niet dat mensen ook niet wijzer worden.

Één bekeuring bevreemd mij en dat is die voor niet handjevrij bellen, whatsappen, sms'en en pakken sap opentrekken onder het rijden met een snelheid van, net zo makkelijk, 120km/h. De slingerstunts die je zo nu en dan ziet, ja ook keurig aangejurkte dames doen dat net zo makkelijk, zijn levensgevaarlijk. Ergernis no 1 op de weg vind ik.

Deze bekeuring zou dan ook minimaal €600,= hiervoor moeten zijn en op het matje bij de rechter vind ik.

Prima topic overigens Pim.

Stuur het verhaal wel naar menigeen door.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zou eerlijker zijn als boetes naar rato gaan. Verdien je zoveel dan is de boete zo duur, verdien je 2 keer zo veel dan is je boete een x aantal keer duurder. Nu kunnen rijke verkeershufters hun boete lachend betalen, terwijl mensen met een minimuminkomen in de problemen komen omdat ze de boete niet kunnen betalen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vergeet ook niet, dat de nieuwe regels sneller je rijbewijs kunnen afpakken of zelfs een strafblad kunnen geven.

Bij bijvoorbeeld meerdere malen een rood kruis te negeren boven de weg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wat is dit dan??

Dus je rijdt een fuik in, ladder zat.

Nee ik wil niet meewerken, oke hier een boete van 230 euro, dan mag je weer doorrijden!?

Zo werkt het gelukkig niet. Weigeren blaastest en totaal geen indicatie op alcoholgebruik is deze boete. Blaastest weigeren maar duidelijk indicatie op gebruik van alcohol is gewoon de maximale boete en rijontzegging.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Zo werkt het gelukkig niet. Weigeren blaastest en totaal geen indicatie op alcoholgebruik is deze boete. Blaastest weigeren maar duidelijk indicatie op gebruik van alcohol is gewoon de maximale boete en rijontzegging.

haha ik ging er al wel van uit, maar zo is t duidelijker gezegd inderdaad.

Ook nieuw voor 2015, hufterovertredingen: http://www.rij-instructie.nl/actueel/hufte...naar-strafrecht

Deze zocht ik inderdaard.. 'hufter overtredingen'

Share this post


Link to post
Share on other sites
haha ik ging er al wel van uit, maar zo is t duidelijker gezegd inderdaad.

Deze zocht ik inderdaard.. 'hufter overtredingen'

Hufterovertredingen gaan op 1 januari van wet Mulder naar strafrecht

ACTUEEL • 19 DECEMBER 2014 • 1 REACTIE

Vanaf 1 januari 2015 worden 23 verkeersovertredingen die nu nog vallen onder de wet Mulder bij het strafrecht ondergebracht. Het gaat vooral om ‘hufterregels’ die de verloedering in het verkeer moeten tegengaan. Later in het jaar komen er 14 nieuwe verkeersborden.

Door 23 ernstigste overtredingen onder te brengen bij het strafrecht worden de overtreders volgens minister Opstelten van Justitie uit de anonimiteit gehaald omdat de overtreder altijd voor de rechter moet verschijnen. Hierbij kan dan ook rekening worden gehouden met iemands verkeersverleden. Bovendien biedt het strafrecht een breder arsenaal aan sancties.

De overtredingen die bij het strafrecht worden ondergebracht zijn:

- Als weggebruiker niet opvolgen van aanwijzingen gegeven door middel van verlichte transparant op personen‐, bedrijfsauto of motorfiets van politie.

- Als weggebruiker niet stoppen voor een stopteken; gegeven door middel van een rode lamp.

- Als weggebruiker niet stoppen voor een stopteken; gegeven met een aan een politievoertuig aangebrachte verlichte transparant.

- Als weggebruiker niet opvolgen van de in de bijlage II RVV 1990 vastgestelde aanwijzingen; gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaar.

- Als bestuurder een bestuurder van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteekt of kennelijk op het punt staat over te steken, niet voor laten gaan.

- Als bestuurder een voertuig inhalen vlak voor of op een voetgangersoversteekplaats.

- Als bestuurder een andere bestuurder die links heeft voorgesorteerd en een teken geeft linksaf te willen slaan, links inhalen.

- Als bestuurder een voetganger, die op een voetgangersoversteekplaats oversteekt of kennelijk op het punt staat over te steken, niet voor laten gaan.

- Als bestuurder een persoon die zich moeilijk voortbeweegt niet voor laten gaan.

- Behoudens in noodgevallen als weggebruiker op een autosnelweg; over de vluchtstrook of vluchthaven rijden.

- Als weggebruiker bij verlicht rood kruis een rijstrook gebruiken.

- Als bestuurder een blinde, voorzien van een blindenstok niet voor laten gaan.

- Als weggebruiker geen gevolg geven aan een door een opsporingsambtenaar ter zake van het verkeer op de weg gegeven aanwijzing.

- Als bestuurder van een motorrijtuig dat motorrijtuig niet op eerste vordering stilhouden.

- Anders dan als bestuurder van een motorvoertuig waarmee sneller mag en kan worden gereden dan 60 kilometer per uur, een autosnelweg gebruiken.

- Als bestuurder van een motorvoertuig op een autosnelweg keren.

- Als bestuurder van een motorvoertuig op een autosnelweg achteruitrijden.

- Als bestuurder van een motorvoertuig op een autosnelweg deze op de rijbaan laten stilstaan.

- Anders dan als bestuurder van een motorvoertuig waarmee sneller mag en kan worden gereden dan 50 kilometer per uur, een autoweg gebruiken

Nieuwe verkeersborden

Ook worden op een nader te bepalen datum (1 januari werd genoemd, maar is niet haalbaar) veertien nieuwe verkeersborden toegevoegd aan het Nederlandse straatbeeld. Dit zijn borden F11 t/m F22, L20 en L21. Volgens Minister Schultz van Haegen moeten deze borden zorgen voor meer duidelijkheid over Tram- en busbanen, rijstroken/wegen voor vrachtauto's en waar deze niet mogen komen. De twee L-borden zijn bedoeld voor uitwijkplaatsen links en rechts van de weg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

×